Schůze 9.12.2014

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

 svolává

členskou schůzi

 která se bude konat v úterý 9.12.2014

od 20:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

 

Program členské schůze:

  • Volba představenstva družstva
  •  Hlasování o přijetí směrnice o rozúčtování služeb – potřebný pro našeho správce nemovitosti v souvislosti se změnou občanského zákoníku
  • Hlasování o celkové rekonstrukci rozvodů plynu
  • Hlasování o snížení záloh do fondu oprav z 25,- Kč/m2 na 13,- Kč/m2
  • Revize přiřazených sklepních kójí k bytů
  • Byt č.3 po panu Steinovi – informace o aktuálním stavu
  • Převod do SVJ – informace
  • Praskliny v bytech způsobené stavbou metra

V Praze dne 24.11.2014


Ke stažení: