Schůze 17.5.2023

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo v likvidaci

(IČ 62408623)

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 1898/6, PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

 která se bude konat ve středu 17.5.2023

od 19:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

Program členské schůze:

  • Zahájení, prezence
  • Zpráva o průběhu likvidace družstva
  • Schválení rozdělení likvidačního zůstatku družstva a výmazu družstva z OR
  • Schválení účetní závěrky za rok 2022 (účetní závěrka družstva za rok 2022 je k dispozici na webových stránkách družstva, případně vám ji mohu zaslat emailem (napište si na vvrana@centrum.cz))

Podklady ke schůzi 17.5.2023