Schůze 21.6.2022

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo (IČ 62408623)

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 1898/6, PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

 která se bude konat v úterý 21.6.2022

od 19:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)
s účastí notářky

Program členské schůze:

  • Zahájení, prezence
  • Volba řídícího schůze a zapisovatele
  • Vstup družstva do likvidace
  • Volba likvidátora

BDNK podklady ke schůzi 21.6.2022