Hlasování 1.6.2022

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

 pořádá

hlasování „Per rollam“

„Schválení účetní závěrky za rok 2021“

a

„Prodloužení mandátu představenstva BD“

Vážení družstevníci,

po delší době se vám ozýváme s informací ohledně převodu Družstva do SVJ. Díky vaší pomoci se nám podařilo převést do SVJ na přelomu roku velkou většinu bytů. Bohužel převod posledního bytu se trochu protáhl, nicméně v tuto chvíli je převedený i tento byt, takže máme nyní v SVJ všechny jednotky v našem domě.

Zároveň máme již k dispozici účetní závěrku za BD a ATEST má ukončené vyúčtování záloh za loňský rok, takže dalším krokem v procesu převodu družstva do SVJ, je vyhlášení likvidace družstva, které proběhne na Členské schůzi družstva v úterý 21.6. od 19:00 za účasti notáře v prádelně našeho domu.

Vzhledem k tomu že našemu představenstvu vypršel mandát k 31.12.2021, tak bychom vás rádi touto cestou požádali o jeho prodloužení do konce letošního roku, aby členská schůze, která bude rozhodovat o likvidaci družstva, proběhla za účasti platného představenstva. Zároveň bychom vás poprosili o schválení účetní závěrky za rok 2021 (o převodu zisku již nehlasujeme, ten bude společně s ostatním majetkem družstva převeden do SVJ). Proto vyhlašujeme hlasování „Per rollam“ k těmto dvěma bodům:

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2021 Kompletní účetní závěrka družstva za rok 2021 je k dispozici na webových stránkách družstva, případně vám ji mohu zaslat emailem (napište si na vvrana@centrum.cz )
  2. Prodloužení mandátu představenstvu do 31.12.2022.

Vyplňte prosím požadované informace na druhé straně tohoto dokumentu (ke stažení pod textem), zaškrtněte svůj souhlas či nesouhlas a nejpozději do 15.6.2022 ho podepsaný vhoďte do schránky předsedy družstva, pana Václava Vrány, případně ho zašlete na email vvrana@centrum.cz

V Praze 1.6.2022


Ke stažení: