Hlasování 5.11.2021

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

 pořádá

hlasování „Per rollam“

„Schválení účetní závěrky za rok 2020“

Vážení družstevníci,

s ohledem na stále nejistou situaci kolem pandemie viru COVID-19 je pravděpodobné, že se nám do konce roku nepodaří svolat pravidelnou členskou schůzi našeho družstva.

Vzhledem k tomu, že musíme schválit účetní závěrku za loňský rok, rozhodli jsme se stejně jako loni hlasovat o formou „Per rollam“ o následujícím bodu:

  1. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a převod zisku družstva ve výši 210 638,25 Kč do zdroje na dlouhodobé opravy a investice (tj. do fondu oprav). Kompletní účetní závěrka družstva za rok 2020 je k dispozici na webových stránkách družstva, případně vám ji mohu zaslat emailem (napište si na vvrana@centrum.cz )

Vyplňte prosím požadované informace na druhé straně tohoto dokumentu, zaškrtněte svůj souhlas či nesouhlas a nejpozději do 21.11.2021 ho podepsaný vhoďte do schránky předsedy družstva, pana Václava Vrány, případně ho zašlete na email vvrana@centrum.cz .

V Praze 5.11.2021


Ke stažení: