Schůze 24.10.2019

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo (IČ 62408623)

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 1898/6, PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

 která se bude konat ve středu 24.10.2019

od 19:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

Program členské schůze:

  • Zahájení, prezence
  • Volba řídícího schůze a zapisovatele
  • Schválení účetní závěrky za rok 2018 a schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opravy a investice (fondu oprav)
    (pokud se nemůžete schůze zúčastnit, použijte prosím plnou moc pro hlasování o tomto bodu, která je na druhé straně této pozvánky)
  • Volba představenstva družstva
  • Převod do SVJ – návštěva p. Halíka ze společnosti „Obyvatelé-Servis“
  • Finální výběr partnera pro realizaci převodu družstva do SVJ
  • Závěr

BDNK podklady ke schůzi 24_10_2019