Schůze 23.6.2014

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

 svolává

členskou schůzi

 která se bude konat v pondělí 23.6.2014

od 9:00 v Notářské kanceláři JUDr. Blanky Čechové

(na adrese Křenova 438/5, 162 00 Praha 6)

 

Program členské schůze:

  •  Rozhodnutí o podřízení družstva zákonu č. 90/2012 Sb., jako celku změnou stanov družstva.

Přílohou této pozvánky je návrh znění nových stanov bytového družstva (k dispozici na webových stránkách družstva http://www.naklasternim6bd.cz/ a v tištěné podobě u předsedy družstva.

Žádáme všechny družstevníky, kteří ještě představenstvu nedali plnou moc pro zastupování na schůzi a zároveň se schůze nebudou moct zúčastnit, aby podepsanou plnou moc vhodili do schránky p. Vrány.

Připomínáme, že v případě, že se jedná o společné členství vzniklé za trvání manželství, musí být plná moc udělena oběma manžely. Plnou moc musí udělit i manžel / manželka svému partnerovi v případě, že se schůze nezúčastní oba manželé. Formulář plné moci vydá na žádost představenstvo družstva.

V Praze dne 6.6.2014


Ke stažení: