Schůze 31.10.2018

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo (IČ 62408623)

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 1898/6, PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

 která se bude konat ve středu 31.10.2018

od 20:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

Program členské schůze:

  • Zahájení, prezence
  • Volba řídícího schůze a zapisovatele
  • Schválení účetní závěrky za rok 2017 a schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opravy a investice (fondu oprav)
    (pokud se nemůžete schůze zúčastnit, použijte prosím plnou moc pro hlasování o tomto bodu, která je na druhé straně této pozvánky)
  • Převody do vlastnictví (aktuální stav, diskuze o dalším postupu)
  • Plány družstva na další období
  • Závěr

BDNK podklady ke schůzi 31_10_2018

BDNK Zápis ze schůze 31.10.2018