Hlasování 21.7.2017

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

 pořádá

hlasování „Per rollam“

„O výběru společnosti pro rekonstrukci rozvodů plynu“

Vážení družstevníci,

na poslední členské schůzi jsme se domluvili, že plánovanou rekonstrukci rozvodů plynu v našem domě provedeme „metodou BCG“, kdy se stávající rozvody napustí speciální hmotou, která vytvoří „trubku v trubce“. Tato metoda je méně náročná na dodatečné bourací práce v jednotlivých bytech.

Zároveň jsme se na této schůzi domluvili, že necháme panem Košařem vypracovat další dvě nabídky, abychom měli srovnání s původní nabídkou od firmy „PETSCHKE & NYČ s.r.o.“ s kterou družstvo spolupracuje.

Zde jsou cenové nabídky jednotlivých oslovených firem:

  • PETSCHKE & NYČ s.r.o.                                              397 537,75 Kč
  • Stanislav Kopáček – instalatérství                            459 905,13 Kč
  • CigDus s.r.o.                                                                 486 252,20 Kč

(všechny nabídky jsou včetně DPH a jsou k dispozici na stránkách družstva)

Z jednotlivých nabídek vyplývá, že nabídka firmy PETSCHKE & NYČ s.r.o. je nejlevnější, a proto předmětem hlasování je souhlas s výběrem firmy PETSCHKE & NYČ s.r.o. pro provedení rekonstrukce plynu v našem domě „metodou BCG“ (trubka v trubce).

Vyplňte prosím požadované informace na druhé straně tohoto dokumentu, zaškrtněte svůj souhlas či nesouhlas a nejpozději do 27.8.2017 ho podepsaný vhoďte do schránky předsedy družstva, pana Václava Vrány (prodloužený termín jsme zvolili s ohledem na probíhající letní prázdniny)

Pro výběr firmy PETSCHKE & NYČ s.r.o. pro provedení rekonstrukce je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů družstva.

V Praze 21.7.2017


Ke stažení: