Schůze 30.5.2017

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo (IČ 62408623)

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 1898/6, PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

 která se bude konat v úterý 30.05.2017

od 20:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

Program členské schůze:

  • Zahájení, prezence
  • Volba řídícího schůze a zapisovatele
  • Schválení účetní závěrky za rok 2016 a schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opravy a investice (fondu oprav)
  • Převody do vlastnictví (p. Gogela, jako host)
    • Aktuální stav převodů a další plánované kroky
    • Diskuze o stanovách SVJ
  • Rekonstrukce rozvodů plynu – výběr metody rekonstrukce
  • Závěr

BDNK podklady ke schůzi 30_05_2016