Schůze 11.10.2016

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo (IČ 62408623)

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 1898/6, PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

 která se bude konat v úterý 11.10.2016

od 20:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

Program členské schůze:

 • Zahájení, prezence
 • Volba řídícího schůze a zapisovatele
 • Schválení účetní závěrky za rok 2015
 • Schválení převodu zisku bytového družstva do zdroje na dlouhodobé opravy a investice (fondu oprav)
 • Převody do vlastnictví
  • výklad postupu převodů (P. Gogela, SMBD Těšnov jako host),
  • projednání, hlasování o realizaci převodu družstva do SVJ
 • Diskuze
 • Závěr

S ohledem na důležitost hlasování o převodu družstva do SVJ vás žádáme o maximální účast na schůzi.

V případě, že se nebudete moct členské schůze zúčastnit, využijte odpovídající plnou moc v příloze této pozvánky (pro jednotlivce nebo pro manžele).

V Praze dne 14.9.2016


Ke stažení: