Schůze 21.4.2016

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

 která se bude konat ve čtvrtek 21.4.2016

od 20:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

Program členské schůze:

 • Informace o hospodaření a aktivitách družstva v roce 2015
 • Informace a diskuze o plánovaných aktivitách družstva v roce 2016
  (rekonstrukce rozvodů plynu, zabezpečení sklepních prostor)
 • Identifikace sklepních kójí a jejich označování
  (v průběhu dubna dostanete do schránek informační dopis s žádostí o identifikaci vaší sklepní kóje)
 • Převod družstva do SVJ
  Vzhledem k tomu, že družstvo splatilo úvěr, který čerpalo na proběhlé rekonstrukce, rádi bychom otevřeli diskuzi o případném převodu družstva do SVJ. Během této schůze bychom s vámi chtěli probrat výhody i nevýhody převodu do SVJ a zjistit váš názor na převod. Následně bychom na následující členské schůzi plánované na červen 2016 provedli oficiální hlasování o převodu družstva do SVJ.
 • Změna představenstva
  Po více než dvanácti letech, bychom rádi předali vedení družstva novým kandidátům. Rádi bychom s vámi tuto změnu nejprve probrali a na následující schůzi bychom o novém představenstvu hlasovali.

 

V Praze dne 26.3.2016


Ke stažení: