Hlasování 21.2.2015

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

 pořádá

hlasování „Per rollam“

O způsobu „prodeje“ bytu č.3 na adrese
Na Klášterním 6/1898,162 00 Praha 6

 

Vážení družstevníci,

protože nám manželé Jůnovi potvrdili, že v tuto chvíli bohužel nemůžou byt č.3 po panu Steinovi koupit a proto musíme zrealizovat „prodej“ (formou přijetí nového člena družstva, který zaplatí mimořádný členský vklad družstvu) přes realitní kancelář.

Jak jsme se předběžně domlouvali na členské schůzi 9.12.2014, vybrali jsme ve spolupráci s paní Ascherlovou (která nám na schůzi přislíbila pomoc) dvě realitní kanceláře, přes které se pokusíme prodej bytu uskutečnit (zapojení více realitních kanceláří se ukázalo jako problematické, protože pro některé realitní kanceláře byla tato možnost neakceptovatelná).

Podmínky „prodeje“ bytu č.3 budou následující:

  • Prodej bude uskutečněn přes následující realitní kanceláře:
    • RE/MAX (makléř Josef Vencovský)
    • Reality11 (makléřka Veronika Nüsserová)
  • Zahajovací cena pro prodej bude 3 300 000,- Kč (cena včetně provize). V případě, že byt nebude za tuto cenu prodán, bude se cena snižovat o 100 000,- Kč každý měsíc.
  • Pokud se byt nepodaří prodat ani po snížení na cenu 2 800 000,- Kč, bude prodej přes realitní kanceláře ukončen a členská schůze družstva rozhodne o dalším postupu.
  • Provize realitní kanceláře je 3% (+ DPH) a zahrnuje již veškeré náklady spojené s vypracováním všech dokladů potřebných k prodeji
  • Ceny zveřejňované realitními kancelářemi budou uváděny včetně provize.
  • Kupec bytu bude družstvem přijat za nového člena a bude s ním uzavřena smlouva o nájmu družstevního bytu.

Vyplňte prosím požadované informace na druhé straně tohoto dokumentu, zaškrtněte svůj souhlas či nesouhlas a nejpozději do 11.3.2015 ho podepsaný vhoďte do schránky předsedy družstva, pana Václava Vrány.

Prodej bude uskutečněn v případě, že nadpoloviční počet členů družstva bude souhlasit s výše uvedenými podmínkami prodeje.

V Praze 21.2.2015


Ke stažení: