Schůze 2.7.2015

Představenstvo družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

 svolává

členskou schůzi

 která se bude konat ve čtvrtek 2.7.2015

od 20:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

 

Program členské schůze:

  • Seznámení s hospodářským výsledkem družstva za rok 2014 a rozhodnutí o převodu zisku do fondu oprav
  • Aktuální informace o stavu prodeje bytu č.3

V Praze dne 17.6.2015


Ke stažení: