Schůze 25.10.2023

Likvidátor družstva

Na Klášterním 6, bytové družstvo v likvidaci

(IČ 62408623)

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 1898/6, PSČ 162 00

(dále jen „družstvo“)

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI

 která se bude konat ve středu 25.10.2023

od 19:00 v prádelně našeho domu

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6)

Program členské schůze:

  • Zahájení, prezence, volba předsedajícího a zapisovatele
  • Zpráva o průběhu likvidace družstva
  • Schválení účetních závěrek za rok 2022 (za 01/22-07/22 závěrka BD, za 08/22-12/22 závěrka BD v likvidaci)
  • Schválení rozdělení likvidačního zůstatku družstva dle členských vkladů, likvidačního protokolu a výmazu družstva z Obchodního rejstříku

Přílohy:

(přílohy ke schůzi jsou k dispozici na webových stránkách družstva (www.naklasternim6bd.cz), případně si o ně můžete napsat na vvrana@centrum.cz)