Hlasování 14.12.2023

Na Klášterním 6, bytové družstvo
v likvidaci

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00

 pořádá

hlasování „Per rollam“

Schválení Návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a účetní závěrky k 14.12.2023

Vážení družstevníci,

abychom mohli úspěšně dokončit likvidaci družstva, předkládáme vám ke schválení finální verzi Návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku společně s vypracovanou Účetní závěrkou ke 14.12.2023.

Finální rozdělovaná částka likvidačního zůstatku 4 638 201,91 Kč je rozdělena mezi družstevníky poměrnou částkou podle výše členských vkladů a částka k vyplacení je již ponížena o srážkovou daň, kterou odvádí družstvo s tím, že základní členské vklady nepodléhají zdanění. Podíl na likvidačním zůstatku Vám bude vyplacen na poskytnuté čísla účtů.

Vzhledem k tomu, že hlasování bude ukončeno až ke konci roku, budou podíly v případě schváleného hlasování, vypláceny na začátku příštího roku. Následně sestavíme konečné daňové přiznání, zažádáme Finanční úřad o souhlas s likvidací a konečnou zprávu o likvidaci necháme ještě schválit družstevníky a nakonec podáme žádost o výmaz družstva z obchodního rejstříku.

Proto vyhlašujeme hlasování „Per rollam“ k tomuto bodu:

Schválení Návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku a účetní závěrky k 14.12.2023

Přílohy:

  • Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku (rovněž ke stažení na webových stránkách družstva, kde je k dispozici i verze ve formátu MS Excel, s kalkulací rozdělení)
  • Účetní závěrka za období 1.1.2023 – 14.12.2023 (rovněž ke stažení na webových stránkách družstva, kde je k dispozici i Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty po jednotlivých účtech)

(v případě potřeby si vám mohu přílohy poslat i emailem – napište si na vvrana@centrum.cz )

Vyplňte prosím požadované informace na druhé straně tohoto dokumentu, zaškrtněte svůj souhlas či nesouhlas a nejpozději do 30.12.2023 ho podepsaný vhoďte do schránky likvidátora družstva, pana Václava Vrány, případně ho zašlete na email vvrana@centrum.cz

V Praze 14.12.2023


Ke stažení: